fa-IRen-US
Menu
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

مجامع شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

13
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده - 1397
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) - سال 1397
20
آگهی تغییر آدرس شرکت
آگهی تغییر آدرس شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) و شرکت های زیر مجموعه
07
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1397
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) - سال 1397
05
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1397
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) - سال 1397
01
آگهی تغییر محل
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت های زیر مجموعه
05
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه – 1397
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) - سال 1397
03
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) - سال 1396
20
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) - سال 1396
16
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده - 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) - سال 1396
16
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) - سال 1396
صفحه 1 از 3اولین   قبلی   [1]  2  3  بعدی   آخرین